Istoric

După anul 1965, în România, structura organismului militar a sistemului naţional de apărare a fost dezvoltată pe baza unor concepte noi specific româneşti, care s-au îndepărtat evident de modelele Tratatului de Varşovia şi ale C.A.E.R. Experienţa acumulată pe timpul proiectării şi construirii transportatoarelor amfibii blindate a permis specialiştilor să treacă la conceperea unui tanc care să poată fi fabricat în ţara noastră.

La 17 decembrie 1978 prin decretul nr. 514 a fost înfiinţată Fabrica de Tancuri sub denumirea de Fabrica de Maşini Grele Speciale (F.M.G.S.) în cadrul Întreprinderii 23 August Bucureşti. Din anul 1979 în localitatea Mihai Bravu, din judeţul Giurgiu funcţionează o pistă şi un poligon de rulaj şi încercări.

În anul 1990 prin H.G. nr. 1329/21.12.1990 s-a dispus ca începând cu 01.01.1991 Fabrica de Maşini Grele Speciale  să treacă din organica S.C. Faur S.A. (fosta Întreprindere 23 August Bucureşti) în organica Grupului Industrial al Armatei, sub denumirea de Uzina Mecanică Bucureşti (U.M.B.), având statut de unitate militară, cu organizarea şi dotarea actuală.

De la data apariţiei H.G. nr. 324/02.07.1997, “Uzina Mecanică Bucureşti” , a trecut în subordinea R.A. „Arsenalul Armatei“, funcţionând sub sigla regiei, până la data apariţiei HG nr. 979/19.10.2000, când a trecut sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului sub titulatura S. ARSENAL S.A. - Sucursala Bucureşti din cadrul C.N. “ROMARM” S.A.

Ca urmare a restructurării şi reorganizarii industriei de apărare, prin HG nr.952/27.09.2001 care modifică şi completează HG nr.979/19.10.2000 a devenit societate comercială cu capital de stat sub titulatura Societatea Comercială “Uzina Mecanică Bucureşti” S.A, filială a C.N. “ROMARM” S.A.

Începand cu data de 04.06.2014, denumirea societăţii se schimbă în SOCIETATEA "UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI" SA.

În perioada 1979-2009, la Uzina Mecanică Bucureşti au fost produse 1193 de tancuri şi derivate pe şasiu de tanc.

Structura pe ani de fabricaţie şi tipuri de tancuri este următoarea:

1979 – 1985 producerea tancului TR-580;

1982 – 1991 producerea tancului TR-85;

1997 – 2009 producerea tancului TR-85M1;

1982 – 1983 producerea tractorului de evacuare şi reparaţii tancuri pe şasiul tancului TR-580;

1984 – 1991 producerea prototipurilor tancului TR-125 şi a podului mobil de asalt PMA-50, pe şasiul tancului TR-85;

2008- 2009 producerea dragorului de mine DMT-85M1, pe şasiul tancului TR-85M1.

Toate tancurile produse la Uzina Mecanică Bucureşti au intrat în înzestrarea unităţilor şi marilor unităţi  de tancuri din Armata României. În prezent mai sunt în înzestrare numai tancuri de tip TR-85 şi TR -85M1, precum şi dragorul de mine DMT-85M1.

În ultimii  ani, Societatea “Uzina Mecanică Bucureşti” S.A a executat lucrări de mentenanţă la tancurile TR-85M1 şi producţie cu destinaţie civilă.

În perspectiva anului 2018 şi în viitorul apropiat, Societatea “Uzina Mecanică Bucureşti” S.A va executa mentenanţa tancurilor TR-85M1 şi TR-85 din înzestrarea Statului Major al Forţelor Terestre, va proiecta şi produce două derivate pe şasiu de tanc TR-85M1, podul mobil de asalt şi tractorul de evacuare şi reparaţii tancuri şi va integra şi produce transportorul blindat de trupe 8x8 “PIRANHA-5”.

Economia de piaţă a generat şi un al doilea tip de activitate, ca domeniu secundar, producţia civilă care cuprinde cercetarea, proiectarea, fabricarea, omologarea, testarea, repararea şi modernizarea pe mijloacele de transport de uz civil, operaţiuni de import-export şi tranzit pentru produse de uz civil,  întreţinerea, repararea şi recondiţionarea materialului feroviar rulant, piese şi subansambluri de material feroviar rulant, diverse prelucrări mecanice, construcţii mecano-sudate(IPROLAM), execuţie de utilaje pentru industria metalurgică,etc.

Societatea “Uzina Mecanică Bucureşti” S.A.  are ca obiect principal de activitate, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2), fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540 şi este în prezent unicul producător al blindatelor grele pe şenile, din România, capacităţile de producţie fiind dimensionate şi structurate pentru acest tip de produse.