Conducere

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Rafiu Mihai

Director General

  

Ungvari Daniel

Director Producţie

  

Boştină Marilena-Adriana

Director  Economic

  

Chivescu Dragoş-Cătălin

Director Comercial

Consiliul de Administraţie este organul de administrare al societăţii.

În temeiul Ordinului ministrului economiei nr.937/31.07.2019 şi a Hotărârii nr.71/05.08.2019 a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., Consiliul de Administraţie al Societăţii Uzina Mecanică Bucureşti S.A.este format din trei membri provizorii: